Truckutbildning och utbildning för sky, saxlift och arbetsplattformar

Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I detta ansvar ligger att arbetsgivaren måste hålla sig underrättad om vilka risker som finns i verksamheten och ”förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs….” för att undgå riskerna i arbetet.

Utbildningsmål

Truckutbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter för godshantering med truck, att självständigt kunna utföra lossning och lastning, hög- och djupstapling samt kunna tillämpa gällande säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter.

Målgrupp

Förare av truck, arbetsledare, underhållspersonal, skyddsombud m. fl.

Omfattning

Enligt TLP 10, (truckläroplan 2) A B C utbildningar

Uppläggning

Utbildning enligt TLPs kursplan.

Innehåll

  • Arbetsmiljöfrågor samt hälso- och säkerhetsrisker tas upp i såväl yrkesteori som yrkesarbete.
  • Praktiska prov på förekommande utrustning och till en svårighetsgrad som motsvarar realistiska förhållanden.
  • Körtekniskt prov.

Intyg

Efter genomförd truckförarutbildning och godkänt prov utfärdas utbildningsintyg.

Utbildningsplats

Utbildning sker hos Borås Truckservice alternativt hos er.

Tidsåtgång

A-utbildning

Tidsåtgång beroende på elevens förkunskaper.

B-utbildning

Tidsåtgång beroende på elevens förkunskaper.

C-utbildning

Specialmaskiner som inte omfattas av A eller B behörighet

Sky, saxlift & arbetsplattformar

Tidsåtgång 1 dag

Kursen följer den internationella standarden översatt till den svenska SS-ISO 18878:2004. Den följer också Liftläroplanen (LLP) framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationerna och berörda utbildningsföretag. Det är en garanti för en kvalitativ utbildning. Kursens syfte är att ge en grundutbildning där ett säkert användande är det viktigaste. Ett liftkortsintyg ges efter avklarad kurs, gäller i 5 år.

Inplanerade Truckutbildningar A-B kurser 2017

25-26 Sep

9-10 Okt Fullt

23-24 Okt Fullt

30-31 Okt Nytt tillfälle

6-7 Nov

8 Nov NY Kurs. A-kurs

20-21 Nov

4-5 Dec

6 Dec NY Kurs. A-kurs

18-19 Dec

Inplanerade Liftutbildningar

13 Nov Lift och Plattform samt repetition

Kontakta Christer för mer information.
Anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Kontakt
Christer Olsson
0708-91 49 58
christer@borastruckservice.se

Anmälan

Ni är välkomna med anmälan eller förfrågan till E-post: christer@borastruckservice.se eller genom att fylla i formuläret nedan.